понеділок, 24 лютого 2014 р.

Декларація про Честь і Гідність Людини в Україні

Масові акції протесту, що почалися в листопаді 2013 року, мали наслідком зміну осіб при владі в лютому 2014 року, але не заради цього люди вийшли на Майдани України.

Люди по всій країні щодня багато разів голосно заявляли про цінності, які вони відстоюють, скандуючи слова, які об’єднують всіх без винятку громадян України - слова Національного гімну: “Душу й тіло ми положим за нашу свободу”. Стаття 3 Конституції України встановлює, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави та утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави, і затверджує, що честь і гідність людини визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.


Натомість ці - базові - положення Основного Закону системно ігнорувалися і зневажалися тими, хто уособлював державу, що зрештою і спричинило народне повстання проти них.

Констатуємо, що відтепер порушенню державним апаратом зазначених положень Статті 3 Конституції України не має бути місця в нашій країні.

Символічним виявом піднесення Честі та Гідності людини на місце найвищої соціальної цінності став масовий демонтаж по всій України пам’ятників Леніну - провіднику ідеології, впровадження якої призвело до зневажливого ставлення держави до честі, гідності, прав і свобод окремої людини, що підпорядковувалися на словах - інтересам абстрактної держави, а на практиці - інтересам конкретних чиновників, які її ім’ям здійснювали владні повноваження.

Тепер честь і гідність кожного громадянина, незалежно від місця проживання, партійних симпатій та місця роботи, має посісти провідне місце в системі цінностей Української держави в повсякденному суспільному житті, на практиці.

Одним з найогидніших способів потурання честі і гідності громадянина вважаємо організацію людей, які працюють в організаціях, закладах, установах та на підприємствах, що в той чи інший спосіб контролюються органами державної або місцевої влади, на різноманітні заходи в інтересах осіб, що керують цими органами владами. Насамперед йдеться про освітян, працівників системи охорони здоров’я, працівників підприємств, що перебувають у державній або комунальній власності, тощо. Різні форми схиляння керівниками цих людей до участі в різноманітних заходах, що начебто демонструють підтримку широкими масами населення політики місцевої або центральної влади, було чи не найпоширенішим демонстративним способом масового зневажання Честі та Гідності людини з боку тих, хто уособлює державу. Такі практики мали місце в усіх регіонах України, від перших днів схвалення Конституції України і дотепер   незалежно від зміни прізвищ головних та другорядних чиновників.

Заявляємо, що відтепер в Україні таким практикам не має бути місця. Ніколи і ніде люди, працевлаштування яких так чи інакше пов’язане з державою, не мають зазнавати ані найменшого впливу керівництва щодо підтримки або демонстрації підтримки тих чи інших громадських або політичних рухів або акцій. Будь-які спроби такого впливу мають бути визнанні посяганням на Честь і Гідність Людини, які визнані Конституцією найвищою соціальною цінністю, і мають бути жорстоко засуджені і покарані.

Вимагаємо від всіх керівників відповідних органів державної і місцевої влади, очільників всіх політичних сил, що мають вплив на формування органів влади або претендують на це, заприсягнутися в повній та беззастережній підтримці цієї Декларації, зобов’язатися докладати всіх зусиль для втілення задекларованого як однієї з засадничих цілей своєї діяльності, як того і вимагає Основний Закон України, та в межах своїх повноважень забезпечити розміщення підписаних копії цієї Декларації на доступному для загального доступу місці в усіх закладах, організаціях, установах та підприємствах, що в той чи інший спосіб контролюються органами державної або місцевої влади.

Немає коментарів:

Дописати коментар