вівторок, 23 грудня 2014 р.

Звернення В.Кучинського

        
     Перед  українськими національно-патріотичними силами постало завдання, що не було виконане в 1991 році, взяти владу в свої руки і сформувати справжню українську національну державу. Проектом такого завдання є Національна ідея.
Яким чином сьогодні діяти, шляхом  реформ, шляхом складніших перетворень чи взагалі
ПОЧАТИ  З  НУЛЯ ?
 ЯКА ЯКІСТЬ ПОТРІБНА НАРОДУ  УКРАЇНИ?  Може
1.РЕФОРМИ ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯМ ОЛІГАРХІЧНО-КЛАНОВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ?
 2.ПЕРЕТВОРЕННЯ ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯМ ЧАСТИНИ  СИСТЕМИ ТИХ КЛАНІВ?

                          Та мабуть
3.ПОБУДОВА ЯКІСНО НОВОЇ ДЕРЖАВИ ІЗ ЗМІНОЮ ПОЛІТИЧНО-ЕКОНОМІЧНОГО УСТРОЮ!
 Якщо із зміною політично-економічного устрою, з  нуля, то таким якісним змінам потрібний
ЯКІСНИЙ ПРЕКТ, ( доповнена  концепція  НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ,  з чинниками, що не були задіяні в 1991р.) А саме:
1.Високі моральні принципи (ініціативна група 1-о грудня);
2.Встановлення людського права приватної власності, а не узурпованого в 1917р. на базі якого побудовано суспільно-економічний устрій України сьогодні (спотворені ринкові відносини);
3.Механізми виконання на науковій базі, в т.ч. законотворення незалежними  науковими інституціями.
Для цього народ України має всі складові, а найголовніша це інтелектуальні наукові розробки
 для виходу з кризи без революцій та насилля.
Прикладом втілення таких інновацій є діючий проект Богдана Гаврилишина
«Молодь змінить Україну». Наукові розробки інноваційного управління державою на базі вчення
В.І.Вернадського  що виконав науковець Вільям Корнійчук і які ще чекають свого втілення. Декларовані  депутатом ВР Є.Соболєвим обмеження участі депутатів в законотворенні.
Наголошую, що маємо всі складові для виходу із ганебного стану, що є на сьогодні!
Справа за малим, організація процесу та наявність волі для втілення
                                               
                  
                     ПРО  СТВОРЕННЯ  НАЦІОНАЛЬНОЇ  ІДЕЇ  УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.

          1.Високі  ідеали  демократичних принципів, що проголошені ініціативною групою 1-го грудня
2.Новітні  інноваційні технології  творення держави:                   
В сучасному світі, Україна та найрозвиненіші  держави,  для управління своїх країн використовують  засади  часів феодалізму. Космічний корабель держави Україна керувавсь гетьманом  без  освіти церковно-приходської школи. Системи влади, навіть в країнах з високим рівнем демократії , не захищені від можливості  виникнення тоталітаризму та диктатур. Такий розрив між техногенним рівнем цивілізації  та низьким рівнем надбудови держав лежить в площині гіперзбагачення  частини суспільства та її боротьбу за втримання світового контролю для захисту своїх кланових інтересів. Враховуючи, що всім народам світу доступні  інформаційні технології, легко прогнозувати зростання кількості міжнародних конфліктів, військових протистоянь та революцій. Існує можливість  виникнення загрози для виживання цивілізації.
Тут  пропонується  народу України, і як приклад народам світу, сучасні інноваційні технології державотворення на базі розробок академіка ,українця Володимира Івановича Вернадського, створених  ще в минулому столітті,  принципи християнської моралі проголошені ініціативною групою 1-го
грудня та базові засади права приватної власності як основа економічної побудови.
Ці  розробки є аполітичними та можуть бути застосовані у всякому суспільно-економічному устрої.
Ці розробки є інтернаціональними.
Ці розробки не заперечують свободу віросповідань.
Ці  розробки  дадуть можливість  легалізувати і залучити тіньову економіку в загальні економічні процеси держави без застосування будь-яких репресій.
Ці  розробки  створять умови для повернення в сферу фінансів ,кошти із-за кордону  що були вилучені з України,також без застосування  репресій.
Ці розробки є  ТЕХНОЛОГІЄЮ, що направлена  на розвиток та формування  генофонду Української
Нації як невід'ємної частини ноосфери.
3.Встановити  Богом дане і віками сформоване право приватної власності.
Право приватної власності  порушено з часу Великої Жовтневої революції:
В економічному аспекті: присвоєння матеріальних благ, засобів виробництва і одержуваних продуктів, і відношення до них як до своїх у випадку коли ці матеріальні блага належали державі або колективам що їх створили.
Юридичний аспект: штучно створена законодавча база для присвоєння матеріальних благ, власності з метою панування нового власника над річчю і усунення інших суб’єктів права від речі, інакше кажучи в недопущенні будь-яких перешкод новому власнику в здійсненні
панування над річчю.
З 1990 року порушено головний критерій права приватної власності-праця громадян є основою створення і примноження їх власності. Нетрудові доходи стали основою моралі  в суспільстві. Людина фізичної та інтелектуальної праці стала ізгоєм.
Порушено суспільні відносини власності в присвоєнні матеріальних благ, що ґрунтуються на розмежуванні  «мого»  і  «чужого» через усунення від речі всіх інших учасників  шляхом
створення партій, коаліцій та узурпації влади.
Необхідне негайне втілення через депутатів нового складу ВР України.
Шлях втілення Національної ідеї : Референдум – ВР України – зміни до Конституції України – зміни в  Законодавство України.
                                     ЗАСАДИ  ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ  1-го  грудня.

Декларація є одним з програмних документів ініціативної групи Першого грудня, який ґрунтується на спільному зверненні українських християнських церков до українського народу від 1 грудня 2011 року. Зокрема зазначається, що метою створення ініціативної групи є становлення вільного народу України, об'єднаного спільними духовними вартостями, здатного творити моральну політику, справедливу економіку та соціальне благо. Задля цього суспільство має об'єднатися навколо наступних принципів:
Примат свободи та людської гідності. Людина є вільною особистістю, а не придатком державної машини і фінансового капіталу.
Верховенство права та справедливий суд. Рівність перед правосуддям — замість вибіркового застосування закону, що заперечує сам принцип правосуддя та перетворює його на інструмент авторитарної примхи.
Доброчинство та взаємодопомога в суспільстві — замість патерналістських і авторитарних тенденцій державної політики; солідарність із людьми в потребі.
Партнерство та кооперація у сфері національного господарства — замість олігархічного монополізму, чесна конкуренція — замість хижацького взаємознищення і споживацького світосприйняття.
Взаємна відповідальність влади й суспільства за вибір належних і пропорційних засобів для захисту своїх інтересів. Добрі суспільні справи робляться лише добрими способами.
Спроможність до самоорганізації у вирішенні та обстоюванні соціально-політичних питань — замість політичного маніпулювання або схильності до зневіри.
Особиста посвята і жертовність, особливо політиків, заради суспільного блага — замість спекулятивної політики роз'єднань та ворожнечі. Будь-які суспільні зміни вимагають посилення політичної моралі та культури, особистого прикладу.
Серед основних завдань у декларації зазначені:
відновлення чесної, фахової та продуктивної розмови навколо життєво важливих проблем, давши волю творчій ініціативі людей;
гарантування в цій дискусії право голосу всіх сегментів суспільного життя, незалежно від регіональних, ідеологічних чи будь-яких інших відмінностей;
сформувати критичну масу громадян, які здатні жити у свободі та правді, брати відповідальність за свої вчинки й утверджувати моральну політику та спільне благо.

             ХАРТІЯ.

Наріжними каменями нашої Хартії є три прості думки.

Перше. Відповідальність за своє життя, а отже, його успіх, добробут і щастя нікому не може бути переданою. Ми самі несемо відповідальність за себе.

Друге. Мораль і духовні цінності не можуть бути відкладеними на завтра. Вони завжди потрібні сьогодні.

Третє. Ми будуємо те, що уявляємо, а отже, від глибини, масштабу і творчого хисту нашої уяви залежить наше майбутнє.
Учасники групи «Першого грудня» Богдан Гаврилишин, кардинал Любомир Гузар, Мирослав Попович, Євген Сверстюк, Вадим Скуратівський взяли участь у мітингу на Майдані Незалежності 8 грудня 2013 року. Звернення «В Україні настав новий час»[21][22] від імені групи зачитав академік Мирослав Попович. До Майдану також звернувся кардинал Любомир Гузар
     ІНОВАЦІЙНА  НАЦІОНАЛЬНА  ІДЕЯ
Україна, опинившись в центрі  планетарної  кризи, переживає найтяжчі сторінки світової історії. Потрібні  інноваційні  ідеї  і  підходи для прориву України з цього ганебного стану,а також в якості  прикладу для позбавлення країнами світу кризових явищ.
Системоутворююча  інноваційно-інвестиційна національна ідея в практичній реалізації у житті створюватиме сприятливі умови для гарантованого захисту прав і свобод людини і громадянина та активізації людського чинника згідно з вимогами об’єктивного принципу єдності, який виступає основою цілісного вчення про ноосферу, зініційованої  нашим співвітчизником, геніальним  за покликанням ,академіком Володимиром Івановичем Вернадським.
Зазначена інноваційна ідея системно-комплексно запроваджується в загальноцивілізаційний   процес  провідництва   і  досконалості за допомогою всебічного формування, з одного боку,позитивного міжнародного іміджу України у світовій цивілізаційній суспільній свідомості,а з іншого боку,- провідної національної еліти якісно нової консолідуючої  генерації , забезпечуючої верховенство пріоритетного права свободи  інтелектуальної власності.
Таким чином, виведення України з епіцентру планетарної кризи  у  світові провідники досягатиметься з залученням системи змістовного управління  з  провідними складовими:
Науково обґрунтованою стратегічною мрією  і  системо утворюючою  іноваційно-інвестеційною національною ідеєю та іноваційно-трансформаційним геостратегічним кардинальним підходом
на основоположних засадах СВОБОДИ,  ЛЮБОВІ , ГАРМОНІї.
                              ПРАВО  ПРИВАТНОЇ  ВЛАСНОСТІ
1.Встановлення головного критерію права приватної власності – праця громадян є основою
створення і примноження їх власності;
2.Встановлення відповідних суспільних відносин права приватної власності;
3.Встановлення (декларування) історичної  правди права приватної власності;
4.Законодавчо забезпечити неможливість узурпації права приватної  власності.
Виконав:  ветеран НРУ В.Чорновола, В.Кучинський.


Немає коментарів:

Дописати коментар